Wie zijn wij?
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Kerkrade (PGK)

Een stichting die de belangen behartigt van mensen met een beperking en van chronisch zieken.
Neemt deel aan het overleg van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning (voorheen WMO-Platform).
Is vertegenwoordigt in de bewoners- en wijkplatforms in Kerkrade.
Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente.